Po ukończeniu studiów absolwent charakteryzuje się otwartością na wymagania i potrzeby merytoryczne instytucji finansowych.

Posiada wyjątkowe połączenie wiedzy fizycznej, matematycznej i ekonomicznej. Z jednej strony jest doskonale przygotowany, aby przy pomocy aparatu matematycznego precyzyjnie opisywać rzeczywistość z drugiej strony rozumie zjawiska zachodzące w gospodarce. Dodatkowo potrafi zasymulować wspomniane zjawiska przy pomocy instrumentów informatycznych, tym samym jest konkurencyjny w stosunku do absolwentów innych wydziałów.

Po uzyskaniu licencjatu jest przygotowany zarówno do studiowania ekonomii jak i fizyki, zatem posiadając licencjat z fizyki o specjalności ekonofizyka może uzyskać tytuł magistra z ekonomii lub fizyki, stając się konkurencyjnym na rynku pracy.